PERSBERICHT
Den Haag/Leusden, 19 december 2013

Duurzaamheid anno nu: je auto en grasmaaier delen

Consument ziet deeleconomie positief in

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders (68%) is positief over de zogeheten ‘sharing economy’, een samenleving waarin meer mogelijkheden zijn om bezittingen gezamenlijk te gebruiken. Dit blijkt uit het DuurzaamheidKompas, een gezamenlijk onderzoek van Schuttelaar & Partners en MarketResponse. Nederlanders ervaren delen als duurzaam. Volgens de meerderheid draagt het gezamenlijk gebruik bij aan saamhorigheid en geeft het vertrouwen in de medemens. Kortom, duurzaam delen spreekt aan als manier om mee te doen aan de participatiemaatschappij.

Nederlanders doen graag een ander een plezier
Mensen wisselen het liefst (tuin)gereedschap, fietsen, auto’s, voedsel en kleding uit. Meer dan de helft van de consumenten geeft aan nu al producten met elkaar te delen. Als belangrijkste reden noemt 70% van de mensen dat ze anderen een plezier willen doen. En voor 40% van de Nederlanders is het zelfs de normaalste zaak van de wereld, zij vinden het vanzelfsprekend.

Delen: alleen met wie ik vertrouw
Vertrouwen blijkt belangrijk. Zo geeft een van de respondenten aan “Ik zou dat alleen doen met mensen die ik ken en vertrouw. Mijn auto zou ik bijvoorbeeld sowieso niet aan vreemden uitlenen.”

Consumenten die zelf liever niet delen (26%), zijn onzeker over de gevolgen van samen gebruiken. Bijna de helft van deze groep is kritisch of er iets met hun bezittingen gebeurt. “Huiverig in welke staat het terug komt” en “Ik zou dat alleen doen met mensen die ik ken en vertrouw”, zijn de reacties van twee respondenten.Noot voor de redactie:
Het Duurzaamheidkompas is een periodiek onderzoek onder ruim 500 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidthema’s. Dit is een initiatief van research consultancybureau MarketResponse en communicatieadviesbureau Schuttelaar & Partners. Hier vindt u een samenvatting van het onderzoek (PDF, 497 KB).

Voor nadere informatie over het Duurzaamheidkompas kunt u contact opnemen met:

Mariëtte van Amstel
Schuttelaar & Partners
T 070 318 44 44
E mvanamstel@schuttelaar.nl

Tim de Broekert
MarketResponse
T 033 33 033 33
E t.de.broekert@marketresponse.nl

Afmelden voor persberichten van Duurzaamheidkompas