PERSBERICHT
Voedselverspilling is eigen verantwoordelijkheid

Weggooien van voedsel is noch duurzaam noch ethisch

Den Haag/Leusden,15 oktober 2010 – Weggooien van eten is een belangrijk duurzaamheidthema. Net zo belangrijk als honger en ondervoeding, overgewicht, klimaatverandering of het verdwijnen van regenwoud. Consumenten zien voor het thema voedselverspilling vooral voor zichzelf een verantwoordelijkheid. Bijna negen op de tien Nederlanders geeft aan dat ze zelf weleens thuis voedsel verspillen. Hiervan gooit ongeveer zes op de tien wekelijks voedsel weg. 78% van de respondenten uit het vandaag verschenen ‘Duurzaamheidkompas’ blijkt bereid de eigen voedselverspilling te minderen.

Driekwart van de Nederlandse consumenten erkent dat het nodig is om een stuk serieuzer om te gaan met het kopen, bewaren en consumeren van voedsel. Zo geeft bijna zeven op de tien van de ondervraagden aan voortaan beter te willen letten op de uiterste verkoop- of houdbaarheidsdatum. Artikelen die vanwege de houdbaarheid zijn afgeprijsd, vormen voor drie op de tien van de consumenten een methode om voedselverspilling tegen te gaan. Meer dan de helft (53%) van de Nederlanders wil na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum voedsel eten wanneer dit zonder risico voor de gezondheid is. Als oplossingen noemen Nederlanders vooral bij het boodschappen doen sterker rekening te houden met wat al in huis is (56%) en ervoor zorgen dat er niet teveel wordt gekocht (54%). Daarnaast noemen Nederlanders andere, vooral praktische acties die leiden tot minder voedselverspilling. Het geeft aan dat er onder consumenten grote bereidheid is voedselverspilling tegen te gaan. Consumenten vinden het namelijk niet alleen verspilling van voedsel, maar ook vooral zonde van hun geld. Daarnaast is het gedeeltelijk een ethisch onderwerp – bijna driekwart geeft aan niet zo te zijn opgevoed – maar ook aspecten als honger in Afrika of het onnodig belasten van milieu en klimaat spelen mee.

Ook overheid, supermarkten, restaurants en voedselproducenten zullen zich sterker moeten inspannen om voedselverspilling te verminderen. De overheid in informerende en faciliterende zin, supermarkten en restaurants veel meer via hun product- en serviceaanbod. Genoemd wordt bijvoorbeeld het gratis of met korting aanbieden van producten vlak voor of op de dag van de houdbaarheidsdatum (73% van de ondervraagden), kleinere hoeveelheden verkopen (71%) of andere porties aanbieden (83%), afspraken maken met voedselbanken (79%) of de introductie van doggy bags in restaurants (50%). Nederlanders vinden dat voedselproducenten hun rol om beter te informeren op de verpakking (72%) serieuzer moeten oppakken.

Wereldvoedseldag, 16 oktober 2010: minder afval, minder honger?
Op Wereldvoedseldag 2010 wordt dit jaar aandacht besteed aan de relatie tussen honger en voedselverspilling. In totaal verspillen we in Nederland per jaar 9,5 miljoen ton aan voedsel; dat zijn 1,2 miljoen vrachtwagens vol. Kosten: 4,4 miljard per jaar. Dat is ruimschoots genoeg om bijvoorbeeld de hele bevolking van Ethiopië (80 miljoen) een jaar lang van hun basisvoedsel maïs te voorzien. Wereldwijd gaat meer dan 40% van het voedselaanbod verloren tussen ploeg en bord. Aan de andere kant heeft bijna een miljard mensen honger.

Noot voor de redactie:

Het Duurzaamheidkompas is een periodiek onderzoek onder ruim 500 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidthema’s is een initiatief van adviesbureau Schuttelaar & Partners en research & consultancy bureau MarketResponse. U kunt een samenvatting van het onderzoek (pdf) vinden op de website van Schuttelaar & Partners en MarketResponse.

In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch en Wageningen wordt een filmevenement georganiseerd rondom het thema ‘Minder afval, minder honger?’
Meer informatie: www.wereldvoedseldag.nl of via Mariëtte van Amstel.

Achtergrondinformatie over minder honger en minder verspilling (pdf)

Op 13 oktober 2010 is de campagne ‘Eten is om op te eten’ van het Voedingscentrum en Milieu centraal van start gegaan om voedselverspilling te verminderen.

Voor nadere informatie over het Duurzaamheidkompas kunt u contact opnemen met:

Mariëtte van Amstel
Schuttelaar & Partners
T 070 318 44 44
E mvanamstel@schuttelaar.nl

Pauline Bron
MarketResponse
T 033 33 033 33
E p.bron@marketresponse.nl

Afmelden voor persberichten van Duurzaamheidkompas