PERSBERICHT
Den Haag/Leusden, 10 juni 2014

Nederlander schat groenteconsumptie te hoog in

Nederlanders schatten hun dagelijkse groenteconsumptie te hoog in. Bijna driekwart denkt voldoende groente te eten, terwijl bekend is dat slechts 5 procent van de volwassenen in Nederland de aanbeveling van 200 gram groente per dag haalt. Meer informatie over het bereiden van groente kan de consumptie stimuleren. Het aanbod van groente kan vooral in de horeca beter, vindt de consument. Dat blijkt uit het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek naar actuele duurzaamheidthema’s van Schuttelaar & Partners en MarketResponse.

Nederlanders staan over het algemeen positief tegenover groente, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Een duidelijke meerderheid vindt groente gezond (92 procent) en lekker (82 procent) – maar liefst 83 procent vindt het normaal om elke dag groente te eten.

Mager aanbod in de horeca
Gevraagd naar de belangrijkste barrières bij het eten van groente, geven Nederlanders vaak aan moeite te hebben met de bereiding. Het kost veel tijd en het is lastig om voldoende met groente te variëren. Slechts één op de vijf consumenten meent dat restaurants voldoende groente aanbieden. Driekwart stelt dat het zou helpen als restaurants groente actief promoten in hun menu’s.

Consumenten moeten het zelf doen
Als belangrijkste verantwoordelijke voor het eten van voldoende groente wijst de Nederlandse consument zichzelf aan. Supermarkten komen op de tweede plaats met 74 procent. Op plek drie en vier staan familie (52 procent) en horeca (45 procent). Daarna pas volgen instanties als het Voedingscentrum met 38 procent.

Voorlichtingsboodschap liefst via app
Voorlichting over groente blijft nodig, zeker over de bereiding. Nederlanders ontvangen die informatie bij voorkeur via een app. De klassieke boodschap ‘Eet 200 gram groente per dag’ is goed bekend, maar de consument staat ook open voor alternatieve boodschappen. Jongeren spreekt de boodschap ‘Meer kleur op je bord’ erg aan.

Noot voor de redactie:
Dit is de twaalfde meting van het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek onder ruim 500 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidthema’s. Het Duurzaamheidkompas is een initiatief van research- & consultancybureau MarketResponse en communicatieadviesbureau Schuttelaar & Partners. Schuttelaar & Partners zet zich al bijna 20 jaar in voor een gezonde en duurzame wereld. Het verduurzamen van ons menu is daarbij altijd een speerpunt. Door groenteconsumptie te stimuleren, werken we aan onze doelstelling om mens en wereld gezonder te krijgen. In de bijlage vindt u een samenvatting van het onderzoek (PDF).

Voor meer informatie over het Duurzaamheidkompas kunt u contact opnemen met:

Suzanne van der Pijll
Schuttelaar & Partners
T 070 318 44 44 / 06 51 797717
E svanderpijll@schuttelaar.nl

Lotte Monster
MarketResponse
T 033 33 033 33
E l.monster@marketresponse.nl

Afmelden voor persberichten van Duurzaamheidkompas