PERSBERICHT
Den Haag/Leusden, 11 december 2014

Consument verspilt vooral kliekjes

Het bewustzijn bij consumenten van voedselverspilling en de bereidheid hier iets aan te doen is flink gestegen ten opzichte van 2010. De voornaamste motivaties om voedselverspilling te reduceren zijn “omdat het zonde is” (85%), “zo ben ik niet opgevoed” (72%) en “omdat het ook weggegooid geld is” (70%). Dat blijkt uit het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek naar actuele duurzaamheidthema’s van Schuttelaar & Partners en MarketResponse.

Huishoudens verspillen vooral kliekjes, brood en zuivel
Sommige producten worden meer weggegooid dan anderen. De respondenten geven aan kliekjes het vaakst weg te gooien (43%), gevolgd door brood (23%) en vloeibare zuivel (19%). De consument vindt dat zij zelf het meeste kan doen om verspilling tegen te gaan (77%). De top drie aan maatregelen daarbij is: beter op de houdbaarheidsdatum letten, voor het boodschappen doen goed kijken naar wat er al in huis is en niet te veel koken.

Supermarkten en restaurants
Ruim de helft van de ondervraagden is van mening dat ook de retail en de horeca kunnen helpen om verspilling te voorkomen. Voor beiden ziet de consument een variabele portiegrootte als een nuttige maatregel tegen voedselverspilling. Het overgebleven eten van het bord in een doggybag doen, wordt door 69% van de consumenten als een goede maatregel gezien om voedselverspilling in restaurants tegen te gaan.

Overheid
De overheid wordt slechts door een kwart van de ondervraagden gezien als een partij die verspilling bij de consument kan tegengaan. In 2010 was dat nog een derde. De belangrijkste maatregel die de overheid moet nemen volgens consumenten is mensen bewust maken van voedselverspilling.

Noot voor de redactie:
Dit is de dertiende meting van het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek onder ruim 500 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidthema’s. Het Duurzaamheidkompas is een initiatief van research- & consultancybureau MarketResponse en communicatieadviesbureau Schuttelaar & Partners. Schuttelaar & Partners zet zich al bijna 20 jaar in voor een gezonde en duurzame wereld. Het verduurzamen van ons menu is daarbij altijd een speerpunt. Door de groenteconsumptie te stimuleren, werken we aan onze doelstelling om mens en wereld gezonder te krijgen. Hier vindt u een samenvatting van het onderzoek (PDF, 600 KB)

Voor nadere informatie over het Duurzaamheidkompas kunt u contact opnemen met:

Suzanne van der Pijll
Schuttelaar & Partners
T 070 318 44 44
E svanderpijll@schuttelaar.nl

Lotte Monster
MarketResponse
T 033 33 033 33
E l.monster@marketresponse.nl

Afmelden voor persberichten van Schuttelaar & Partners