Geachte relatie,Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van JOGG. 
In deze laatste editie van 2010 leest u de meest recente activiteiten van JOGG. Ook in 2011 houden wij u via de nieuwsbrief graag op de hoogte van nieuws en feiten rondom JOGG. Wij wensen u namens het Convenant Gezond Gewicht en het JOGG-team fijne feestdagen en een goed en gezond 2011 toe!

Eerste training JOGG van start
Vrijdag 10 december heeft de eerste introductietraining met de koplopergemeenten van JOGG plaatsgevonden. Ter voorbereiding op deze training zijn intakes met de projectleiders gehouden. Tijdens de bijeenkomst is de programmatheorie van EPODE behandeld, zijn de pijlers besproken en is ingegaan op de organisatie. Uit deze training kwam naar voren dat er op de korte termijn behoefte is aan nadere ondersteuning voor de lokale organisatie, meer kennis en ervaringen over sociale marketing en standaardisatie van de wijze van evalueren van de JOGG-aanpak. In het nieuwe jaar gaan we hier dan ook mee verder! En uiteraard organiseren we intervisiebijeenkomsten waar de projectleiders verder kennis en expertise uitwisselen over door hen gekozen thema’s.
Nationale Balans Top 2010

Op maandag 22 november jl. vond de vijfde Nationale Balans Top plaats op de Haagse Hogeschool, waar we zo’n 300 deelnemers hebben mogen ontvangen.Onder het motto ‘Fit for You(th)’ gaf Paul Rosenmöller een terugblik op het eerste jaar Convenant Gezond Gewicht en presenteerde hij de plannen voor het komende jaar. Met jongeren en professionals uit het veld gingen we in gesprek over hoe we Nederland in beweging krijgen en houden voor gezonde en fitte jongeren. Professor Jeff French, oprichter en CEO van Strategic Social Marketing Ltd., introduceerde de meest recente ontwikkelingen op het gebied van effectieve gedragsinterventies en sociale marketing. Sociale marketing is een belangrijke pijler binnen JOGG.

Klik hier om het verslag van de Nationale Balans Top en de presentatie van Jeff French te lezen >
Kinderen verrassen winkelend publiek met JOGG-move
Op 3 november 2010 vond de persconferentie plaats om landelijk de aandacht te vestigen op JOGG. Tijdens de persconferentie zijn de bedrijfspartners van JOGG en de koplopergemeenten bekendgemaakt. Met de JOGG Move gaven kinderen op het Plein in Den Haag het startsein voor de lancering van JOGG. Dit deden zij in de vorm van een flashmob.

Bekijk hier het filmpje van ANP op de website van Jongeren Op Gezond Gewicht >
Overheid en bedrijfsleven werken samen voor gezonde jeugd in Nederland
Nederland krijgt de gezondste jeugd van Europa. Met deze ambitie ondertekenden Albert Heijn, Albron, FrieslandCampina, Nutricia, Unilever en Zilveren Kruis Achmea en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Veghel en Zwolle op woensdag 3 november een unieke…

Lees verder >
De landelijke bedrijfspartners van Jongeren Op Gezond Gewicht

Een belangrijke pijler van de JOGG-aanpak is publiek-private samenwerking. Het JOGG-bureau werkt samen met zes landelijke partners om de doelstellingen van JOGG tot een succes te maken. Ze leveren communicatiekracht, dragen financieel bij en bieden hun kennis en netwerk aan. De partners trekken samen op om gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, van jongeren te bevorderen. De samenwerkingspartners hebben beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn zichtbaar actief op het gebied van gezondheid. Op lokaal niveau werken gemeenten samen met lokale bedrijven.
Lancering website en moodfilm JOGG
Op woensdag 3 november is de nieuwe website www.jongerenopgezondgewicht.nl gelanceerd. De site legt de JOGG-aanpak uit en presenteert het aanbod van het JOGG-bureau. Ook worden gemeenten, professionals, lokale bedrijven en andere partijen gestimuleerd om zich aan te sluiten bij de JOGG-beweging. De gedragscode en communicatierichtlijnen voor JOGG-gemeenten en landelijke partners is hier ook op te vinden.

Tijdens de Nationale Balans Top is de moodfilm van JOGG voor het eerst getoond. In een JOGG-gemeente wordt gezond leven de norm. De film geeft een beeld van hoe dit eruit zou kunnen zien. De film is te zien op de website van JOGG.
De JOGGkit is klaar
De JOGGkit, het producten- en dienstenpakket voor JOGG-gemeenten, bevat onder andere stappenplannen, handleidingen en uitleg over trainingen en bijeenkomsten die JOGG organiseert. De kit is mede samengesteld met externe deskundigen, de eerste JOGG-gemeenten en landelijke bedrijfspartners. De eerste training is inmiddels geweest. Voor JOGG-gemeenten is deze kit zowel in hardcopy, als digitaal beschikbaar.
Utrechtse aftrap Jongeren Op Gezond Gewicht
Utrecht gaat van start met JOGG. Bij deze nieuwe aanpak dragen naast ouders en professionals, ook bedrijven en scholen bij aan een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. Op donderdag 4 november vond de Utrechtse aftrap plaats met…

Lees verder >Een JOGG-dag van Edwin (10 jaar)
Gezond leven is de norm in een JOGG-gemeente. Partijen werken samen om gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, bij jongeren te bevorderen. Via social media en sportclinics worden jongeren gestimuleerd en uitgedaagd om te bewegen.

Lees hier hoe een JOGG-dag van Edwin er uit ziet >


Digitale mailing gerealiseerd door Schuttelaar & Partners Aanmelden / Afmelden voor berichten van JOGG