JOGG nieuwsbrief juli 2011
Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief Jongeren Op Gezond Gewicht juli 2011. In deze editie kunt u alles lezen over: de laatste JOGG-gemeenten, JOGG in de praktijk, Sociale Marketing in Rotterdam en Publiek-Private Samenwerking in JOGG-gemeenten.

Veel leesplezier!

JOGG?
Klik op de link voor de juiste uitspraak van JOGG (geluid aanzetten).

Jogg!

De JOGG-beweging groeit!


Tynaarlo, Borger-Odoorn, IJsselstijn, Delft, Leiden en Breda zijn de 2e lichting JOGG-gemeenten. Breda hield in mei een feestelijke Kick-Off (zie foto). Tynaarlo past JOGG al meteen toe met traktatietips op de avondvierdaagse.

Avondvierdaagse Tynaarlo.
JOGG in de praktijk
JOGG-gemeente en dan? De nieuwe JOGG-gemeenten zijn 20 juni naar het midden van het land gereisd voor de introductietraining.

Samen met Schuttelaar & Partners, Hogeschool Windesheim en de VU zijn de pijlers van de JOGG-methode onder de loep genomen en is de JOGG-kit uitgedeeld. Na de zomer volgen de trainingen Sociale Marketing en Publiek Private Samenwerking.

Waar lopen JOGG-projectleiders tegen aan in de wijk? Wat zijn oplossingen en tips van andere projectleiders? Onder leiding van een externe coach delen de koplopergemeenten hun ervaringen in 4 intervisie sessies onder leiding van een externe coach.

Sociale Marketing Lekker Fit! Rotterdam
Hoe verleid je allochtone moeders tot het geven van minder zoete dranken aan hun kinderen? Rotterdam Lekker Fit! is gestart met de Gezinsaanpak: een aanpak gebaseerd op Sociale Marketing om ouders te betrekken bij de gezonde leefstijl van hun kinderen. “Een onzettende inspirerende pilot, die veel energie geeft en waarbij je langzaam een gedachteomslag ziet plaatsvinden bij alle betrokkenen”, aldus de enthousiaste projectleider van de gemeente Rotterdam, Cornelis Krul. Bezoek de website voor meer informatie.

Publiek-Private Samenwerking in JOGG-gemeenten
De landelijke partners van JOGG zijn nu ook lokaal actief, samen met publieke partijen in de JOGG-gemeenten:

Peuters leren groenten eten

In de Gemeente Utrecht en Rotterdam zijn samen met Nutricia meer dan 100 kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen gestart met een Makkelijke Moestuin. Door het project “Makkelijke moestuinen voor peuters” leren peuters spelenderwijs de weg die groente aflegt van “grond tot mond”. Ook zijn er nog andere activiteiten en materialen rondom gezonde voeding, zoals spelletjes, liedjes en korte verhaaltjes. Op deze manier leren de peuters spelenderwijs al op jonge leeftijd het belang van gezonde voeding. Daarnaast krijgen pedagogisch medewerkers en ouders voorlichting over gezonde voeding.

JOGG-Zwolle ‘IK Lekker fit!?’
In het FC Zwolle Stadion vond woensdag 8 juni de kick-off plaats van het project ‘IK Lekker fit!?. Dit project is een initiatief van Zilveren Kruis Achmea in samenwerking met Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, de Hartstichting en Noordhoff Uitgevers, om de basisschooljeugd te stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl.
Lekker fit op school

Fruitbeleid bij ‘Ik eet het beter’
Partijen verbinden en een éénduidige en aantrekkelijke boodschap uitstralen, dat is JOGG. De gemeente Utrecht heeft hier werk van gemaakt. Albert Heijn heeft op verzoek van de gemeente en in overleg met het Voedingscentrum, het lesprogramma ‘Ik eet het beter’ aangepast, waarbij rekening is gehouden met het bestaande fruitbeleid in de gemeente. Ik eet het beter
Convenant Gezond Gewicht
Deelconvenant werk: vooraankondiging Symposium De Gezonde Werkvloer

De Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht organiseren op 4 oktober 2011 voor het derde achtereenvolgende jaar het Symposium De Gezonde Werkvloer:
“Investeer in vitaliteit: kosten en baten”.

Lees verder

Deelconvenant school: Position Paper

Het deelconvenant school heeft een Position Paper opgesteld met als doel draagvlak te creëren voor het werken aan een structurele integrale aanpak van een gezonde leefstijl op scholen, op het gebied van voeding en bewegen. Het deelconvenant school zal dit Position Paper de komende jaren gebruiken in haar lobbyactiviteiten richting landelijke overheid, gemeenten en scholen.

Deelconvenant consument en vrije tijd: bijeenkomst ‘Een gezonde portie verleiding’

De gezamenlijke bijeenkomst “Een gezonde portie verleiding” van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) was georganiseerd in het kader van het Convenant Gezond Gewicht.
De bijeenkomst vond plaats op 26 mei 2011 op locatie van groothandel Makro te Vianen. De bijeenkomst stond in het teken van de vraag “ hoe verleid ik mijn klant of gast tot een gezondere keuze?” en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van bedrijven uit de retail, horeca en levensmiddelenindustrie.

Lees verder

Digitale mailing gerealiseerd door Schuttelaar & Partners Aanmelden / Afmelden voor berichten van JOGG