PERSBERICHT
Nederlander wil ondanks crisis meer aandacht voor duurzaamheid

Den Haag, 2 april 2009 – 90% van de Nederlanders wil dat ons land ook in tijden van crisis verduurzaamt. Maar de overgrote meerderheid (70%) is bang dat het tegendeel gebeurt. Veel mensen denken dat de prijs van duurzame producten omhoog gaat en dat er minder duurzame producten worden geïntroduceerd. Dit blijkt uit het Duurzaamheidkompas, een onderzoek van MarketResponse en communicatieadviesbureau Schuttelaar & Partners.

Duurzaamheid wordt beloond, ook in crisistijd
Uit het onderzoek komt naar voren dat duurzaamheid juist in deze tijden van belangrijke waarde is voor Nederlanders. Duurzame initiatieven worden beloond. Bijna de helft van de ondervraagden zegt duurzame bedrijven eerder aan te bevelen. Bovendien zegt meer dan de helft van de respondenten duurzame merken eerder te kopen. Zes op de tien is bereid iets meer te betalen en stelt zelfs een ‘goed gevoel’ te krijgen bij duurzame ondernemingen.

Verschil van mening over duurzaam en wie aan zet is
Duurzaam is een breed begrip en de consument bestaat niet. Uit het Duurzaamheidkompas blijkt dat Nederlanders, afhankelijk van ‘de pet’ die men draagt, vanuit verschillende gezichtpunten naar duurzaamheid kijken. Onder duurzaam verstaat men met ‘de pet’ van consument iets heel anders dan wanneer men met ‘de pet’ van burger, bedrijf of cultureel creatief op naar duurzaamheid kijkt. Laatst genoemde groep, 15% van de Nederlandse bevolking, maakt zich nadrukkelijk hard voor de Triple P gedachte: People, Planet en Profit. Voor hen gaat duurzaam in de eerste plaats over ‘kwaliteit’ en ‘milieu’. Zij vinden dat vooral de consument nu zelf duurzaam moet gaan leven. De gemiddelde consument daarentegen rekent op de bedrijven: ze verwachten duurzame oplossingen. Voor hen gaat duurzaam vooral over producten die langer meegaan. Beiden zien overigens wel een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. Zij moet de komende tijd beduidend meer aandacht voor duurzaamheid hebben.

A-merken laten kansen liggen
In het onderzoek van MarketResponse en Schuttelaar & Partners wordt Philips spontaan het vaakst als duurzaam merk genoemd, met in het kielzog de merken Max Havelaar en Miele. Voor de Cultureel Creatieven staan Max Havelaar en Fair Trade Original eenzaam aan de top. Met een score van 8,1 en 7,7 scoren Fair Trade Original en Max Havelaar het hoogst op de duurzaamheidschaal: zij staan van origine voor eerlijke handel. Overige A-merken laten met scores tussen de 4 en 5 de kans liggen om zich positief op duurzaamheid te onderscheiden.

Voor nadere informatie over het DuurzaamheidKompas kunt u contact opnemen met:

Mariëtte van Amstel / Suzanne van der Pijll
Schuttelaar & Partners
T 070 318 44 44
E mvanamstel@schuttelaar.nl / svanderpijll@schuttelaar.nl

Imre van Rooijen
MarketResponse
T 033 33 033 33
E i.van.rooijen@marketresponse.nl

Afmelden voor persberichten van Duurzaamheidkompas