PERSBERICHT
Consumentenonderzoek wijst uit: slechts 4 op 10 Nederlanders kent duurzame merken

Den Haag/ Leusden, 7 oktober 2009 – Nederlanders maken zich onverminderd zorgen over hoe we met onze planeet en de mensen die daarop leven omgaan. Duurzame merken hebben bij consumenten een streepje voor. Het is opmerkelijk dat slechts vier op de tien Nederlanders spontaan een duurzaam merk kan noemen. Gebrek aan communicatie en transparantie van bedrijven speelt daarbij ongetwijfeld een rol.

Consument krijgt goed gevoel bij duurzaam merk, maar kent ze niet
Dit is een van de conclusies uit het Duurzaamheidkompas #2 2009, een periodiek onderzoek onder ruim vijfhonderd respondenten naar de meest actuele duurzaamheidthema’s van research- en consultancybureau MarketResponse en adviesbureau Schuttelaar & Partners. Duurzame merken staan bij veel consumenten in een positief daglicht; vooral hoger opgeleiden schaffen ze eerder aan en werken liever voor een duurzame werkgever. Duurzame merken kenmerken zich volgens de consument door kwaliteit, lange levensduur en eerlijke handel. Slechts vier op de tien Nederlanders is in staat om een duurzaam merk te noemen. Kan men dat wel, dan denkt men aan Philips en Max Havelaar. En zijn Shell en Hummer merken die volgens de consument bij uitstek niet duurzaam zijn. Wantrouwen, gebrek aan communicatie en transparantie spelen een grote rol bij het oordeel van consumenten over duurzame merken.

Mondiaal en lokaal hand in hand
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de Nederlander zich zorgen maakt over tal van duurzaamheidissues. Hierbij hebben de verdwijning van het regenwoud en de vermindering van de aandacht voor de medemens in de buurt de hoogste prioriteit. Planet thema’s domineren de top-10 van duurzaamheidthema’s. Gevraagd naar waar men zich persoonlijk het meeste zorgen over maakt zetten hoog opgeleiden het verdwijnen van het regenwoud op de eerste plaats in hun top-10. Laag opgeleiden zoeken het dicht bij huis. Zij zetten verminderde zorg en aandacht voor de medemens in de buurt op nummer 1. Ook andere duurzaamheidthema’s – zoals het leegvissen van zeeën, de vervuiling van oceaan en bodem, kinderarbeid, gebrek aan vrijheid van meningsuiting, toenemend energieverbruik en korte termijn winstbejag – scoren hoog. Ondanks de aandacht voor opwarming van de aarde als gevolg van klimaatverandering staat dit thema opvallend genoeg niet in de top-10 van meest zorgwekkende duurzaamheidissues.

De overheid vooral aan zet bij oplossingen
Hoewel consumenten erkennen dat zowel bedrijven en burgers actie moeten ondernemen, wordt vooral van de overheid verwacht dat zij de verantwoordelijkheid voor oplossingen neemt. Dit geldt in nog sterkere mate voor de zogenaamde (potentieel) “Cultureel Creatieven”. Bijna een derde van de Nederlandse volwassen bevolking behoort inmiddels tot deze groep die zich nadrukkelijk hard maakt voor een duurzame wereld. Zij verwachten ook meer oplossingen van bedrijven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Pauline Bron
MarketResponse
T 033 33 033 33
E p.bron@marketresponse.nl

Suzanne van der Pijll
Schuttelaar & Partners
T 070 318 44 44
E svanderpijll@schuttelaar.nl

Afmelden voor persberichten van Duurzaamheidkompas